MŠ Jaroměřice - HOME

Prohlášení o přístupnosti

MŠ Jaroměřice, se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (viz pozn. 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky organizace na adrese www.ms-jaromerice.?cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Web splňuje povinnost na úrovni A dle harmonizované normy EN 301 549 V2.

Mezi některé chybějící požadavky na úroveň AA patří:

Nepřístupnost obsahu:

Níže uvedený obsah není přístupný:

Přístupnost obsahu

Vložené dokumenty

Veškeré vložené dokumenty jsou v podobě obecně rozšířených textových formátů, které lze otevřít volně dostupnými programy. Konkrétně se jedná o tyto formáty:

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo dne 4. 4. 2022 vypracováno na základě vlastního posouzení vlastníkem webové prezentace (v souladu s čl. 3. odt. 1 prováděcího rozhodnutí komise EU 2018/1523).

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vlastník webu si klade za cíl zpřístupnit webovou prezentaci všem jejím uživatelům v souladu se základními principy přístupnosti. V případě potřeby lze využít kontakt:

MŠ Jaroměřice
Husova 168
675 51  Jaroměřice nad Rokytnou
email: ms@msjaromerice.cz

Postupy pro prosazování práva

Pokud uživatel nabude dojmu, že webová stránka organizace neposkytuje informace v souladu s výše uvedenými pravidly a vyčerpal všechny možnosti komunikace se zástupci organizace či provozovatelem webu, může skutečnost oznámit příslušnému orgánu pro prosazování práva.

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
14021  Praha 4


Pozn. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).