Prohlášení o přístupnosti

verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor
  >>   Pí­snička | Šikulka | Školička |

Náplň aktivity

Školička je zájmová aktivita pro budoucí školáky. Děti si zde upevňují i prohlubují své vědomosti a dovednosti v rámci školní zralosti a přípravy na bezproblémový vstup do základní školy. Aktivita je zaměřená na komunikační dovednosti, grafomotoriku, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, na posílení schopnosti soustředit se i schopnosti dokončit započatý úkol. Paní učitelky Dana Brančová a Lenka Reháková se dětem v rámci této zájmové aktivity věnují každé liché pondělí, a to vždy od 15.30 do 16h.