Prohlášení o přístupnosti

verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 

 

PŘÍRODNÍ  ZAHRADY

při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou

 

 

Provozní doba přírodní zahrady:

 

květen – říjen

za příznivého počasí vždy v úterý od 14 - 17 hodin

 

Vážení návštěvníci,

dodržování tohoto Návštěvního řádu je nutné nejen k ochraně zdraví a majetku, ale také k zajištění příjemné atmosféry v zahradě. Vstupem do areálu vyjadřujete svůj souhlas být vázáni podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu. Děkujeme, že jej dodržujete.

 • Veškeré výukové a herní prvky umístěné v zahradě jsou určeny pro děti do12 let

 • Děti do 6 let musí být na hřišti v doprovodu osoby starší 18 let (dále jen „dospělá osoba). U mladších dětí, věk minimálně 6 let, je povoleno používat výukové a herní prvky pouze pokud je zabezpečený trvalý dozor dospělé osoby.

 • Návštěvníci jsou povinni dbát vlastní bezpečnosti. Za bezpečnost dětíodpovídají rodiče, případně jiná dospělá osoba doprovázející dítě.

 • Za nepříznivého počasí (mlha, déšť, silný vítr, námraza) je zahrada z bezpečnostních důvodů uzavřena.

V ZAHRADĚ JE ZAKÁZÁNO:

 • Poškozovat, znečišťovat nebo ohrožovat areál, zařízení a vybavení zahrady.
 • Trhat a poškozovat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů a jinak narušovat klid a pořádek.
 • Vstupovat se zvířaty (kromě asistenčních psů).
 • Vstupovat osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek.
 • Kouřit, požívat alkohol a omamné látky, manipulovat s otevřeným ohněm.
 • Vjíždět s veškerými vozidly mimo dětských kočárků.

 

KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK ZAHRADY JE  POVINEN:

 • Dodržovat Návštěvní řád.
 • Neprodleně oznámit správci zahrady (školník mateřské školy) škody na majetku.
 • Uposlechnout pokynů správce nebo zaměstnance mateřské školy, při neuposlechnutí může být návštěvník vykázán a jeho povinností pak je areál neprodleně opustit.
 • Chovat se tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe.
 • Udržovat pořádek a čistotu.

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ:

 • Provozovatel zahrady neručí za případnou ztrátu předmětů ani za poškození či odcizení osobního majetku návštěvníků zahrady.
 • Pobyt na zahradě a její užívání je na vlastní nebezpečí.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VOLEJTE:

 • Provozovatel zahrady: Mateřská škola Jaroměřice n.Rok……739 260 229
 • Záchranná služba:……………………………………………………155
 • Tísňové volání…………………………………………………………112
 • Policie ČR………………………………………………………………158
 • Hasiči……………………………………………………………………150
 • Policejní stanice Jaroměřice n.Rok. ………………………………725 102 583

 

 

Za dodržování Návštěvního řádu vám děkujeme smileysmileysmiley

 

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 1.5.2022

                                             

                                              Vedení Mateřské školy Jaroměřice nad Rokytnou