Prohlášení o přístupnosti

verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor

CO JE GRAFOMOTORIKA?

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinaci oka a ruky. Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a později i psaní. Grafomotorické schopnosti dítěte ve školním věku významně ovlivňují psaní. Pokud má dítě problém s rozvojem grafomotoriky projevuje se to obtížemi s výukou psaní písmen. Písmo takového dítěte bývá kostrbaté, neúhledné a nečitelné. Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný špetkový úchop a bylo na určitém stupni vývoje grafomotoriky.

Grafomotorický vývoj

Grafomotorický vývoj dětí vychází z úrovně rozvoje hrubé a jemné motoriky. Hrubá motorika znamená pohyblivost nohou, rukou a celého těla, jemná motorika je rozvíjena pohyby prstů a zápěstí. Jemná motorika se u malých dětí rozvíjí skládáním stavebnic, obrázkových skládaček, kresbou a dalšími rukodělnými tvořivými činnostmi.

1-2 roky

Pastelku drží v dlani, experimentuje, střídá ruce. Pastelku drží až křečovitě, pohybuje celou rukou. Pohyb vychází z ramene.

2-3 roky

Pastelku uchopuje již třemi prsty, někdy přidává čtvrtý prst na podepření. Učí se kreslit na omezenou plochu papíru. Kreslí čáry svisle a vodorovně. Dokáže už obkreslit kruh.

3-4 roky

Dokáže kreslit postavu, hlavonožce. Kreslí kruhy, čtverce, trojúhelník, ale nedokáže je zatím pojmenovat.

4-5 let

Kresba postavy s trupem a končetinami. Dítě vybarvuje, kresba začíná být bohatší. Kombinuje různé tvary, barvy.

5-6 let

Kreslí postavu s trupem a všemi jejími částmi. Postava je bohatá na detaily. Znázorňuje geometrické tvary a velká tiskací písmena.

 JAK ROZVÍJET KRESLENÍ -  ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U DĚTÍ

 • Od doby, kdy dítě začíná kreslit, je nutné dbát na utváření a upevňování správných pracovních návyků, jako je výběr kreslících a psacích potřeb, správné sezení, držení tužky nebo uvolnění ruky při kreslení a psaní.

 • Děti začínají kreslit už okolo druhého roku. Ze začátku to jsou jen čáranice, přesto děti v jejich aktivitě podporujte, fanděte jim a nekritizujte je za nic, co se jim třeba ještě nepovede. Naopak pochvalte cokoli, co se jim povede, jakýkoli viditelný pokrok. Nakonec budete na své malíře po právu hrdí.

 • Už od raného věku by děti měly mít dostatek příležitostí ke kreslení. Dítě by na kreslení mělo mít vymezené speciální místečko, dostatek pastelek i papírů, na které může kreslit. Kolem 4 let už by měly kreslit všechny děti, pokud ne, nabízejte jim ve zvýšené míře všechno, co rozvíjí jemnou motoriku, motivujte je i ke kreslení.

Činnosti rozvíjející jemnou koordinaci ruky a tím posléze i kresbu

Rukodělné činnosti

Navlékání korálků, knoflíků, těstovin, plodů

Přišívání knoflíků, prošívání látky

Modelování pomocí plastelíny, hlíny, těsta – hmota se mačká, uždibuje, slepuje, válí

Malování prstovými barvami, temperovými a vodovými barvami

Obtiskování razítek, vlastní výroba tiskátek

Mačkání papíru

Stříhání

Vytrhávání z papíru

Lepení

Skládání z papíru

Úkony spojené se sebeobsluhou

Zapínání knoflíků, zipů, přezky, navlékání ponožek, oblékání

Oblékání panenek

Stavebnice, společenské hry

Práce s různorodými stavebnicemi – je vhodné se vzrůstající koordinací pohybů vyhledávat stavebnice s menšími dílky

Skládání kostek

Skládání mozaiek

Společenské hry

Pomoc při každodenních činnostech

Hnětení těsta, vykrajování, míchání, krájení zeleniny, přesypávání, mletí koření

Věšení prádla

Zamykání, odemykání, zozsvěcení světel

Listování v knize po jednotlivých listech

Motání klubíček vlny

Šroubování – uzávěry lahví

Práce s nářadím

 • Úplným začátečníkům se lépe kreslí na zeď, nemusíte si ji nechat pokreslit, aby se naučili správný úchop, ale pomůže jim tabule nebo velký papír přidělaný na stěnu nebo na dveře. I kreslení na zemi, při kterém dítě klečí, je dobré.

 • Pro správné držení je vhodné používat tzv. „trojhranný program“ (tužky a pastelky ve tvaru trojúhelníku).

 • To, jak dítě při kreslení sedí, je velice důležité. Když bude dítě sedět špatně, bude i špatně kreslit a držet tužku. Pokud dítě při kreslení sedí, není to jen tak, že si dítě sedne kamkoli a kreslí. Správné sezení při kreslení či psaní: nohy jsou opřené o zem, nevisí ve vzduchu, kolena se židlí svírají pravý úhel. Lokty jsou v pravém úhlu s deskou stolu. Když dítě špatně sedí, pak se zbytečně napíná, je to pro ně fyzicky náročnější a víc si fixuje špatný úchop. Naučené zlozvyky se pak těžko odstraňují.

 • Uvolněná ruka při kreslení či psaní významně poznamenává grafický výkon dítěte a ovlivňuje jeho chuť kreslit. Proto je vhodné provádět s dětmi tzv. grafomotorické cviky, a to až po úplné zmechanizování pohybu.

  DĚTI A SPRÁVNÉ DRŽENÍ TUŽKY

Pozorujte děti při kreslení a dbejte na to, aby držení psacího náčiní bylo vždy správné. Držení tužky má vliv na uvolnění ruky a následně na kvalitu a úhlednost psaného projevu. Jestliže si dítě zafixuje nesprávný úchop, je později obtížné přejít ke správnému.

Správný úchop:

 • je stejný u praváků i leváků
 • tužka leží na posledním článku prostředníčku, seshora ji přidržuje bříško ukazováku, zespoda bříško palce
 • pomůžou speciální trojhranné psací potřeby
 • horní konec tužky směřuje do oblasti mezi ramenem a loktem
 • ruka se nesmí ohýbat v zápěstí, pohyb při psaní vychází z ramene
 • na tužku dítě nesmí tlačit a svírat ji jak v křeči, to byste poznali podle vytlačené a kostrbaté kresby
 • v dlani nesmí být sevřeny žádné prsty, i správný „špetkový úchop“ je totiž špatný, pokud jsou malíček a prsteníček sevřené v dlani, časem se k nim totiž přidává i prostředníček, protože se přiklání tam, kde vzniká větší napětí

Správnému úchopu se říká „špetkový“, protože při něm dítě drží tužku podobně jako špetku soli při solení jídla. Lehce a třemi prsty.

download.jpg

Špatné úchopy:

Křečovité držení

download-1.jpg

Palec i ukazováček drží příliš křečovitě – velký tlak na pero, z toho důvodu se také ukazováček prohýbá.

Nízké křečovité držení

download-2.jpg

Palec i ukazováček drží příliš křečovitě – velký tlak na pero, z toho důvodu se také ukazováček prohýbá, pero je drženo příliš nízko – blízko hrotu.

Špetkový úchop s palcem

download-3.jpg

Prostředníček podpírá, ukazováček shora, ale palec je příliš vysunutý a ohnutý přes pero.

Protažená hrstička

download-4.jpg

Prsty jsou oproti správnému držení protaženy, podpírá prsteníček.

Pěstičkový úchop

download-5.jpg

Palec ohnutý přes pero a ostatní prsty jsou sevřeny v pěst.

 

Další zajímavé informace na téma GRAFOMOTORIKA najdete:

http://www.jak-spravne-psat.cz/

grafomotorika.eu/