Prohlášení o přístupnosti

verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor
Vloženo: 18. 1. 2017 22:38

Logopedická prevence

Logopedická prevence podporuje zdravý vývoj řeči. Ke zdravé řeči patří nejen čistá výslovnost hlásek, ale i tempo a obsah mluveného slova, dechová cvičení, rozvíjení obratnosti mluvidel i „obyčejné“ povídání nad obrázky. To vše náleží k logopedické prevenci.

Obvykle cíleně pracují s celou dětskou skupinou a pomocí her rozvíjejí schopnosti potřebné pro plynulý vývoj řeči. Vytipovávají také děti, u kterých

se řečový vývoj začíná odlišovat od běžného průměru a upozorňují na to rodiče a případně je mohou odkázat na odborné logopedické pracoviště.

Co je smyslem logopedické prevence v mateřské škole?

 

 • Cílenou realizaci logopedické prevence provádí tzv. logopedické asistentky, což jsou vyškolené učitelky MŠ. Obvykle pracují s celou dětskou skupinou a pomocí her rozvíjejí schopnosti potřebné pro plynulý vývoj řeči.
 • Vytipovávat děti, u kterých se řečový vývoj začíná odlišovat od běžného průměru a upozornit na to rodiče a případně je odkázat na odborné logopedické pracoviště.
 • Vytvoření podpory přirozeného rozvoje komunikace.
 •  Podněcování  řečové schopnosti a dovednosti dětí adekvátně jejich věku.
 • Zpřesňování slovní zásoby.
 • Pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči.
 • Všechny ostatní poruchy patří do péče logopeda se státní zkouškou z logopedie
 • Logopedická prevence by měla být naprosto přirozenou součástí celého výchovného programu předškoláka, a proto by ji v zásadě měl provádět každý vychovatel – rodič i učitelka MŠ.

 

 

Je logopedická prevence náprava vadné výslovnosti?

 V žádném případě. Nejprve je potřeba u dítěte dostatečně rozvinout například slovní zásobu a porozumění, artikulační obratnost či fonematické slyšení a tím podporovat přirozený vývoj řeči, včetně výslovnosti.

Co je náplní logopedické prevence v MŠ? Společné povídání J

 • Vyprávění o tom, co jsme zažili a co nás čeká
 • Vytvoření prostoru a času na verbální smysluplné vyjádření něčeho, co děti chtějí sdělit, učit se vyprávět, udržet dějovou linku
 • Dechová cvičení a hry s mluvidly či aktivace rytmického verbálního cítění
 • Děti se pomocí kvalitní literatury a kvalitních veršů učí vztahu k českému jazyku
 • Učí se správnému přízvuku, kterým se český jazyk vyznačuje, což je důležité z hlediska nárůstu počtu cizinců v mateřských školách, kteří se velmi snaží, ale přízvuky mají různé a děti je od sebe vzájemně podchytí
 • Rytmizační a pohybové hry, hry na rozvoj zrakové a sluchové pozornosti, paměti a diferenciace, také hry na pravolevou orientaci, hry zaměřené na rozvoj motoriky ruky a mluvidel, grafomotoriku, hry na rozvoj slovní zásoby.
 • Dostatek básniček, písniček, pohádek, ale i vřelého lidského povídání, to je ta nejpřirozenější prevence.
 • Každodenní pravidelné cvičení rodiče s dítětem je nezastupitelné.

Učitelka ovlivňuje dětskou řeč už tím, že je pro děti mluvním vzorem. Stejně tak má v rukou to, jaké prostředí a podněty dětem vytváří, a též jaké činnosti s dětmi provádí.

 

Zdroj : Informatorium 3-8

 

 

autor: Jarmila Soukupová
Zpět <<