Prohlášení o přístupnosti

verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor
Vloženo: 18. 1. 2017 22:35

Logopedická prevence v naší mateřské škole

S cílem vytvořit maximální podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností dětí má minimálně jedna paní učitelka v každé třídě naší mateřské školy vzdělání logopedický asistent. Odbornou logopedickou prevencí se tak zabýváme v rámci výchovně vzdělávací práce denně, a to s celou skupinou dětí i individuálně.

Na úvod školního roku a dále pak v jeho závěru provádíme ve spolupráci s koordinátorkou logopedické prevence v našem kraji logopedickou depistáž.  Jejím cílem je zmapovat narušenou schopnost komunikace u dětí a sdělit rodičům a škole doporučení pro

  • logopedickou prevenci v rámci MŠ
  • klinického logopeda

 

Logopedická prevence v naší  MŠ je určena  všem dětem smileysmileysmiley

 

Obsahem logopedických chvilek, jazykohrátek jsou:

  • dechová cvičení
  • artikulační cvičení
  • nápodoba zvuků
  • procvičování již vyvozených hlásek
  • další aktivity : grafomotorika, hry na rozvoj sluchové a zrakové percepce, rozvoj rytmického cítění, fonematického sluchu, gramatické roviny jazyka...

 

Cílem logopedických chvilek je podpora přirozeného rozvoje řeči dětí, rozvoje řečových dovedností dětí, prevence vzniku vad řeči, případně odhalení možné poruchy  či nesprávného vývoje řeči. V žádném případě se nejedná o nápravu hlásek, tu mohou provádět jen odborníci.

 

Děkujeme všem rodičům, kteří s námi v rámci logopedické prevence úzce spolupracují, mají zájem o to, co s dětmi děláme a naši práci doplňují a významně obohacují o svůj laskavý přístup k dětem v této oblasti J

 

autor: Jarmila Soukupová
Zpět <<