Prohlášení o přístupnosti

verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor

Poplatky v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

350,- Kč na 1 dítě měsíčně se vztahuje na všechny děti přijaté k předškolnímu vzdělávání s výjimkou dětí, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou 5 roku věku, do zahájení povinné školní docházky. Těm se vzdělávání poskytuje bezúplatně.

Ve školním roce 2022/2023 je bezúplatně předškolní vzdělávání poskytováno všem dětem narozeným od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

 

Poplatky za stravování dětí na školní rok 2022/2023

  • 42,- Kč na den /1 dítě do 6 let
  • 45,- Kč na den/ 1 dítě 7 leté

Sazba na dítě a den činí

     a) pro dítě do 6 let :   • ranní svačina:              9,- Kč

                                      • oběd:                          21,- Kč          celkem: 38,- Kč/den

                                      • odpolední svačina:      8,- Kč     

                                        pitný režim                   4,-kč         

  

     b) pro dítě 7 leté:      • ranní svačina               9,- Kč

                                      • oběd:                          24,- Kč           celkem:  41,- Kč/den

                                      • odpolední svačina:      8,- Kč       

pitný režim                   4,-kč          

 

 Mateřská škola přijímá platby školného a za odebranou stravu formou inkasa na účet : 2400599672/2010, a to nejpozději do 20. dne každého kalendářního měsíce.

Veškeré další informace týkající se plateb v MŠ Vám podá účetní MŠ.