Prohlášení o přístupnosti

verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor

Zápis do mateřské školy

​​

 • Zápis dětí do mateřské školy Jaroměřice nad Rokytnou proběhne ve dnech 2.–16.5.2024
 • Pro osobní podání žádosti ředitelce MŠ Jaroměřice nad Rokytnou jsou určeny dny 14. a 15.5.2024.
 • Pro pohodový průběh osobní podání žádosti Vám nabízíme možnost zapsat se do časového harmonogramu online prostřednictvím tohoto odkazu:  https://my.moraviancloud.cz/index.php/s/LxwknT5AeJ8BgDb  nebo prostřednictvím telefonické domluvy na čísle 568 440 236 každý den od 8–14 hodin. Pořadí účasti na zápisu NEROZHODUJE o přijetí /nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

 • Jiný možný způsob podání žádosti:
 1. Prostřednictvím datové schránky školy,
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. Poštou 
 4. Osobní předání v kanceláři MŠ

Doručení žádosti výše jmenovanými jinými způsoby je možné nejpozději do 16.5.2024. 

 • Dokumenty nezbytné pro podání žádosti o předškolní vzdělávání:
 1. Žádost o předškolní vzdělávání s uvedením údajů o žadateli (dítěti) a jeho zákonném zástupci (dostupná na www stránkách MŠ, popřípadě v kanceláři MŠ.
 2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 3. Rodný list dítěte (v případě zaslání elektronickou cestou, poštou nebo předání na podatelně MŠ stačí přiložit prostou kopii rodného listu, bez ověření. Rodný list slouží pouze k ověření zákonných zástupců dítěte a v případě zaslání bude tato kopie bezprostředně skartovaná).
 4. Občanský průkaz zákonného zástupce v případě zaslání elektronickou cestou, poštou nebo předání na podatelně MŠ stačí přiložit prostou kopii občanského průkazu, bez ověření. Občanský průkaz slouží pouze k ověření zákonných zástupců dítěte a v případě zaslání bude tato kopie bezprostředně skartovaná).
 5. Doložení řádného očkování dítěte (prostor pro potvrzení lékaře o řádném očkování je v podobě přílohy součástí žádosti o přijetí dítěte do MŠ)

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

 • Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 • Osobní účast dítěte při zápisu je vítána 😊

            

                Mgr.Bc. Jarmila Soukupová, ředitelka MŠ