Prohlášení o přístupnosti

verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor
Vloženo: 7. 4. 2019 17:21

Představení projektu

Naše Mateřská škola  se zapojila do výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ II“, která byla vyhlášena Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt s názvem Šablony II pro Mateřskou školu Jaroměřice nad Rokytnou je realizován od dubna 2019 a bude probíhat celé dva roky, tedy až do dubna 2021.

Cílem tohoto projektu je:

- Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů a jejich další vzdělávání v oblastech čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze a polytechnické vzdělávání.

- Personální podpora práce s dvouletými dětmi v MŠ. Personální podporou je v naší MŠ od 1.4.2019 - 31.3.2020 chůva.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol prostřednictvím vzájemných návštěv, které budou v době trvání projektu realizovány.

Podpora spolupráce s rodiči dětí  MŠ. V rámci naplnění tohoto cíle budou probíhat s rodiči dětí odborně zaměřená tematická setkávání.

- Zavedení  nových metod ve vzdělávání, což znamená nejen přínosné obohacení pedagogů a dětí, ale i zvýšení kvality vzdělávání v naší MŠ.

- Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ.Tímto odborníkem bude mezinárodní expert na oblast matematické pregramotnosti.

- Využití ICT ve vzdělávání. Tato aktivita přinese dětem i pedagogům významný posun v oblasti rozvoje počítačové gramotnosti.

 

autor: Jarmila Soukupová
Zpět <<