Prohlášení o přístupnosti

verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor
  >>  O škole | Kontakty | Zaměstnanci | Dokumenty |

Pár slov o škole

Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou okres Třebíč je od 15. 3. 1996 zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školních zařízení. Sídlí na Husově ulici č.168, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou. Mateřská škola je od 1. 1. 2002 právním subjektem. Dle zřizovací listiny vydané Městem Jaroměřice nad Rokytnou hospodaří jako příspěvková organizace. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

Dle zřizovací listiny došlo 1. 10. 2013 ke změně názvu z Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou okres Třebíč na Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou a dále je od tohoto data mateřské škole povolena doplňková činnost v oblasti:

- Hostinská činnost 

- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Zřizovatel: Město Jaroměřice nad Rokytnou

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy: 145 dětí

Provozní doba školy: 6:00 – 16:00 hodin

Statutárním zástupcem příspěvkové organizace je ředitelka mateřské školy Mgr.Jarmila Soukupová.

Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola je šestitřídní, sídlí ve dvou budovách propojených společným vestibulem, v němž se nachází kancelář a sklad potravin. V přízemí staré budovy je školní kuchyně a jedna, nově vybudovaná, třída. V 1.patře je umístěna další třída. Ostatní čtyři třídy sídlí v novějším pavilonu.

Součástí mateřské školy je rozlehlá školní zahrada, od června 2014 s certifikací "Přírodní zahrada", v červnu 2016 byla zahradě udělena certifikace "Ukázková přírodní zahrada".

V mateřské škole je 6 celodenních tříd:

1. třída Veverky děti 3-5 leté
2.třída Mravenečci děti 3-5 leté
3.třída Kočičky děti 3-5 leté
4.třída Motýlci děti 5-7 leté
5.třída Berušky děti 5-7 leté
6.třída Žabičky děti 5-7 leté

V naší mateřské škole vnímáme současnou společenskou situaci a cítíme potřebu vzdělávat naše děti tak, aby byly schopné žít, pohybovat se a využívat všech vymožeností vyspělé moderní společnosti. Zároveň však usilujeme o to, aby při tom uplatňovaly vnitřní morálku a základní lidské hodnoty. Vedeme děti k tomu, aby trvale upřednostňovaly kvalitní mezilidské vztahy před materiálními hodnotami.