Přístupy
Celkem
Měsíc
Týden
Dnes
Online
:
:
:
:
:
214834
0
0
0
0
verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor

Zápis do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Obecně

Zápisy žáků do 1. ročníku základní školy se tedy ve všech školách budou konat v období od 1. dubna  do 30. dubna daného školního roku.

Budete - li pro své dítě žádat odklad školní docházky, k zápisu byste měli přinést kromě své žádosti a doporučení dětského lékaře také doporučení  pedagogicko psychologické poradny (PPP). Prosíme tedy, včas se objednejte v některé z PPP, a to nejlépe již v měsících leden až únor 2020. (Kontakty na PPP jsou k dispozici v menu Pro rodiče ⇒ Spec. pracoviště)

 

!!! AKTUÁLNĚ k zápisu do ZŠ !!!

Zápisu podléhají děti, které se narodily v období

od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2020 do 31. června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2014 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2015 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Rodiče, kteří dítě přihlašují, jsou povinni vyplnit:

 • žádost o přijetí a rodný list dítěte.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, musí dále doložit

 • písemnou žádost o odklad, doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, tímto Vás informujeme o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte v posledním ročníku mateřské školy.

 

Zápis k povinné školní docházce na Základní školu Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou proběhne ve dnech 2. a 3. dubna 2020 vzhledem k platným nařízením vlády ČR v tomto vyjímečném organizačním režimu:

Organizace zápisu:  zápis bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání jemožné doručit následujícími způsoby:

 1. Bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole
 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email,
 • poštou (do 6. 4. 2020)
 1. Osobní podání žádosti zákonným zástupcem do budovy školy
 • v termínech 2. a 3. dubna 2020  na vrátnici v přístavbě školy

 v době od 8.00 – 11.00 hod a od 13.00 – 15.00 hod.

Příjem žádostí bude organizován tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 1. Doplnění kritérií přijetí:
 • proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční,
 • stačí doložení prosté kopie rodného listu dítěte, jako součást žádosti,
 • zákonný zástupce nebude dokládat občanský průkaz.
 1. V případě podání žádosti o odklad se doloží k žádosti patřičné dva dokumenty, nebudou-li přiloženy, správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby dodání.

Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, učiteli a popř. proběhne provedení motivační část zápisu pro děti. O termínu schůzky budete informováni.

 

Milí rodiče,
žádost o přijetí do ZŠ, žádost o odklad školní docházky stejně jako výše uvedený aktuální text ke konání zápisu najdete na webových stránkách Základní školy Otokara Březiny. Vytištěné tiskopisy (žádost o přijetí i žádost o odklad škoní docházky) jsou pro Vás k dispozici i v kanceláři naší MŠ, a to ve dnech pondělí až středa 23. - 25.3.2020 vždy od 8 - 10h, dále pak pondělí až středa 30.3. - 1.4.2020 taktéž od 8 - 10h

Ti z Vás, kteří uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě a plánujete návštěvu v PPP k tomuto budete potřebovat vyjádření MŠ o vzdělávání Vašeho dítěte, písemný dokument, který vyhotoví třídní učitelka Vašeho dítěte.

Vzhledem k aktuální situaci a platným nařízením vlády ČR  jsou předem domluvené návštěvy v PPP odloženy na neurčito. V tomto případě si dokument s vyjádřením MŠ o vzdělávání Vašeho dítěte můžete vyzvedenout v MŠ po skončení opatření, těsně před návštěvou PPP. Nebo je možné tento dokument zaslat dané PPP v elektronické podobě, pokud si to PPP takto žádá.

Nám pomůže informace od Vás v podobě emailové nebo telefonické domluvy (734 171 081 - ředitelka školy) jak to budete potřebovat právě Vy a my Vám v tomto rádi vyhovíme.