Přístupy
Celkem
Měsíc
Týden
Dnes
Online
:
:
:
:
:
134940
3560
1696
141
7
verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor
  >> Aktuality

Aktuality - TOP3

ilustration
11. 9. 2019 10:17
Placení stravy a úplaty za předškolní vzdělávání

Od 1.9.2019 je úplata za předškolní vzdĕlávání 350,- Kč. Ceny stravy zůstávají nezmĕnĕny. Prosíme Vás o kontrolu nastavení inkasa na Vašich účtech. Doporučujeme, abyste mĕli nastavený limit alespoň 1.200,- Kč. Dĕkujeme.

Jana Zvěřinová
ilustration
1. 9. 2019 22:20
Milí rodiče

srdečnĕ Vás tímto zveme na schůzku rodičů dĕtí v posledním roce před nástupem do ZŠ.

Schůzka rodičů dĕtí 5.třídy, se uskuteční ve čtvrtek dne 5.9.2019 v 16h ve třídĕ Berušek.

Schůzka rodičů dĕtí 4.třídy se uskuteční ve čtvrtek dne 12.9.2019 v 16h ve třídĕ Motýlků.

Moc se na Vás tĕšíme.
 

Jarmila Soukupová
ilustration
1. 9. 2019 7:39
Scházecí třída

Pro školní rok 2019/2020 je "scházecí třídou" určena 1.třída Veverky, ta slouží ke scházení a rozcházení dětí v době od 6.00 - 7.00 hod. a od 15.30 - 16.00 hod.

Jarmila Soukupová